Domov   /   Projekti   /   EU projekti   /   Projekt MetaPV

Projekt MetaPV

MetaPV je prvi projekt na svetu, ki bo demonstriral aktivno regulacijo napetosti s pomočjo razpršenih fotonapetostnih (Photovoltaic - PV) sistemov z namenom podpore distribucijskemu sistemu pri vzdrževanju sistemskih parametrov.

MetaPV je prvi projekt na svetu, ki bo demonstriral aktivno regulacijo napetosti s pomočjo razpršenih fotonapetostnih (Photovoltaic - PV) sistemov z namenom podpore distribucijskemu sistemu pri vzdrževanju sistemskih parametrov. Namen projekta je, da se na dejanskem primeru predstavi pametno omrežje z visoko penetracijo PV in izdela poglobljena analiza o odprtih možnostih takega omrežja. Natančnejši cilji projekta so: okrepiti zmogljivost nadzora nad PV pretvorniki in demonstrirati aktivno regulacijo napetosti, preučiti avtonomno delovanje omrežja in interakcijo med vodenjem distribucijskega sistema in PV sistema. Izdelana bo tudi ekonomska analiza rešitev.

Demonstracija aktivnega distribucijskega omrežja bo potekala na dveh lokacijah v Belgiji, bolj natačno v pokrajini Limburg in sicer v dveh občinah Lommel in Opglabbeek. V občini Lommel bo skupna zmogljivost PV sistemov 6200 kW, porazdeljena na približno 31 fotovoltaičnih sistemov z močjo med 100 in 500 kW. Te elektrarne bodo nameščene na strehah podjetij in bodo povezane z 10 kV srednjenapetosnim omrežjem oz. 400 V nizkonapetostnim omrežjem z lastnim SN/NN transformatorjem. Poleg tega bo potrebno v obeh občinah porazdeliti 512 kW fotovoltaičnih virov, na približno 128 gospodinjstev z močjo po 3, 4 oz. 5 kW v vsako gospodinjstvo. Te naprave so tipične za nizko napetost in bodo priključene na nizkonapetostno 400 V omrežje. Fotovolatični viri, bodo nameščeni na strehah gospodinjstev. Približno ena tretjina jih bo nameščena v Opglabbeeku in preostali dve tretjini v Lommelu.

http://leon.fe.uni-lj.si/media/uploads/files/example.pdf
 

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani