Home   /   Projects   /   Industrial projects

Industrial projects

Načrt razvoja elektroenergetskega omrežja na lokaciji ZGK Ravne

Objava: 25.04.2012

Glavni cilj študije je izdelava razvojnega načrta za ZGK Ravne v 10-letnem obdobju, določitev okvirnega terminskega plana izvedbe posameznih investicij in njihovo finančno ovrednotenje.

Read more »

Power network development plans at the locations of ZGK Štore and ZGK Ravne

Objava: 01.01.2010

Power network development plans at the locations of ZGK Štore and ZGK Ravne, Petrol Energetika, Ravne na Koroškem, 2010.

Read more »

Analysis of current and voltage conditions during phase-to-earth short circuit on 20 kV system at the location of ZGK Ravne

Objava: 01.01.2010

Analysis of current and voltage conditions during phase-to-earth short circuit on 20 kV system at the location of ZGK Ravne, Petrol Energetika, Ravne na Koroškem, 2010.

Read more »

Impact of electroslag remelting plant on power quality at the location of Metal Ravne

Objava: 01.01.2010

Impact of electroslag remelting plant on power quality at the location of Metal Ravne, Metal Ravne, Ravne na Koroškem, 2010.

Read more »

Implementation of mathematical model of distribution network for the KIBERnet project

Objava: 01.01.2009

Implementation of mathematical model of distribution network for the KIBERnet project, Elektro Ljubljana, Ljubljana, 2009-2010.

Read more »

Analysis of compensation devices at ZGK Ravne, 2e, solutions for active electricity networks

Objava: 01.01.2009

Analysis of compensation devices at ZGK Ravne, 2e, solutions for active electricity networks, Ljubljana, 2009.

Read more »


1 2 3 4 5 6

Copyright 2012, LEON. All rights reserved.

izdelava spletnih strani