Home   /   Research and Development   /   Compensation devices

Compensation devices

Na področju kompenzacije jalove moči in filtriranja harmonikov vse večjo veljavo dobivajo hibridni kompenzatorji, ki združujejo pozitivne lastnosti konvencionalnih pasivnih kompenzatorjev (robustnost, cenenost, enostavnost) in sodobnejših aktivnih kompenzatorjev (fleksibilnost). Uporabni so v zahtevnih razmerah, kjer zaradi problema resonance uporaba pasivnih rešitev ni mogoča, hkrati pa jih zaradi manjših dimenzij dragih polprevodniških stikal odlikuje tudi nizka cena.

Primer vezava in načina vodenja hibridnega filtra je prikazana na sliki spodaj. Algoritem vodenja močnostnega pretvornika meri tok, ki teče v kompenzator in proži stikala pretvornika tako, da s tem sili ta tok k sinusni obliki. Tako dobimo kompenzator, ki kompenzira osnovno komponento jalove moči in hkrati duši resonančna stanja med kompenzatorjem in omrežjem.

 


 

Copyright 2012, LEON. All rights reserved.

izdelava spletnih strani