Home   /   Student pages   /   List of Subjects   /   Subjects before renovation VSŠ   /   Elektroenergetski elementi   /   Notices, lectures and exercises

Notices, lectures and exercises

Obvestila:


Predavanja:

Predavanje: I. Papič
Predmet se ne izvaja več. Ekvivalentni predmet po novem programu je Elementi elektroenergetskega omrežja.

Vaje:

Vaje: M. Blažič
Predmet se ne izvaja več. Ekvivalentni predmet po novem programu je Elementi elektroenergetskega omrežja.

Copyright 2012, LEON. All rights reserved.

izdelava spletnih strani