Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   2. stopnja   /   Kakovost električne energije   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Visokošolski učitelji: Papič Igor

Opis predmeta:

Študent bo poznal osnovne pojme kakovosti električne energije in značilnosti napajalne napetosti. Pridobil bo osnovno znanje o izvedbi meritev, analizi merilnih rezultatov parametrov kakovosti napetosti in možnih ukrepih za izboljšanje kakovosti napajanja. Splošno o kakovosti električne energije, osnovni pojmi in definicije, pregled standardov. Prehodni pojavi, dolgotrajna odstopanja napetosti, kratkotrajna odstopanja napetosti, napetostno neravnotežje. Popačenje oblike; enosmerne komponenete, harmoniki, med-harmoniki. Kolebanje napetosti - fliker. Napetostni upadi in prekinitve. Kazalci prekinitev napajanja. Izvajanje občasnih in trajnih meritev parametrov kakovosti električne energije, modeliranje delov omrežja in bremen za analizo kakovosti, sistemske impedančne karakteristike. Metode za porazdelitev odgovornosti za kakovost električne energije na sistemsko in porabniško stran. Širjenje motenj po omrežju.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti električne energije.

 

Gradiva z vaj:

Kompenzacija jalove moči.

Kompenzacija jalove moči - simulacijski primer

Program PQ Log v2.2.2

Določanje virov harmonskega popačenja

 

Ostala gradiva:

  • Dougan, R.C., McGranaghan, M.F., Wayne Beaty, H., Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 1996.
  • Blume, D., Schlabbach, J., Stephanblome, T., Spannungsqualität in elektrischen Netzen, VDE-Verlag, 1999.
  • Bollen, M.H.J., Understanding Power Quality Problems – Voltage Sags and Interruptions, IEEE, 2000.
  • Arrillaga, J., Smith, B.C., Watson, N.R., Wood, A.R., Power System Harmonic Analysis, Wiley, 2000.
  • Arrillaga, J., Watson, N.R., Chen, S., Power System Quality Assessment, Wiley, 2001.

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani