Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   3. stopnja   /   Aktivna distribucijska omrežja   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Visokošolski učitelji: Papič Igor

Opis predmeta:

Posledice naraščajoče skrbi za okolje, splošno pomanjkanje energije v zahodni Evropi, dostopnost nekaterih novih tehnologij za proizvodnje električne energije, vključevanje razpršenih virov energije – RV v distribucijska omrežja.
Postopen prehod klasičnega pasivnega distribucijskega omrežja v aktivno omrežje z viri na strani porabe, določitev koncepta aktivnega distribucijskega omrežja. Pregled razpršenih virov, zahteve pri vključevanju in ocena potencialov v Sloveniji. Vpliv razpršenih virov na obratovanje distribucijskega omrežja; napetostne razmere, pretoki moči, jalova energija, kakovost električne energije, delovanje zaščite, vodenje, vzdrževanje in načrtovanje. Temeljne tehnologije, ki omogočajo delovanje aktivnega omrežja: viri električne energije z možnostjo krmiljenja, hranilniki električne energije, sodobne kompenzacijske naprave, napredne informacijske in komunikacijske tehnologije.

Gradiva:

  • [1] N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen, G. Strbac: 'Embedded generation', IEE, London, UK, 2000.
  • [2] SOLID-DER project: 'Coordinated Action to consolidate RTD activities for large-scale integration of DER into European electricity market', EC 6th FP, http://www.solid-der.org.
  • [3] MICROGRIDS project: 'Large scale integration of micro-generation to low voltage grids', EC 5th FP, http://microgrids.power.ece.ntua.gr/.
  • [4] DISPOWER project: 'Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources', EC 5th FP, http://www.dispower.org/.
  • [5] DGFACTS project: 'Improvement of the quality of supply in distributed generation networks through the integrated application of power electronics', EC 5th FP, http://dgfacts.labein.es/dgfacts/index.jsp.

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani