Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   1. stopnja VS   /   Elementi elektroenergetskega omrežja   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Visokošolski učitelji: Papič Igor

Opis predmeta:

Študent bo poznal glavne elemente in naprave elektroenergetskega omrežja. Pridobil bo osnovno znanje o modeliranju in parametrih elektroenergetskih elementov pri matematični analizi elektroenergetskih sistemov. Razvoj elektroenergetskega omrežja in splošna delitev električnih omrežij. Mehanski parametri nadzemnih golih vodnikov, oblikovanje vodov in električni parametri nadzemnih vodov. Sestava energetskih visokonapetostnih kablov, izvedbe kablov, imitance enožilnih in trožilnih kablov. Kriteriji za dopustno obremenljivost električnih omrežij. Električni parametri dvonavitnih in tronavitnih transformatorjev, sinhronskih generatorjev in asinhronskih strojev. Vrste stikalnih postaj z različnimi izvedbami stikališč. Visokonapetostna stikalna tehnika - odklopniki in drugi stikalni aparati. Klasični kompenzatorji jalove energije, pasivni filtri in dušilke. Sodobne kompenzacijske naprave z modulih močnostne elektronike.

Domača stran predmeta

Gradiva s predavanj:

Gradiva se dodajajo vzporedno s predavanji.

Gradiva z laboratorijskih vaj:

Gradiva se dodajajo vzporedno z vajami.

Skripta vaj za predmet EEO (oktober 2015)

Matematične osnove - izris napetosti, toka in moči

Program za izris simetričnih komponent napetosti

Ostala gradiva:

  • I. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005.

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani