Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   1. stopnja VS   /   Osnove visokonapetostne tehnike   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Visokošolski učitelji: Papič Igor

Opis predmeta:

Študent bo spoznal pomen visoke napetosti pri načrtovanju in obratovanju elektroenergetskih omrežij in naprav. Pridobil bo osnovno znanje o visokonapetostni tehniki in metodah preizkušanja elektroenergetske opreme v visokonapetostnem laboratoriju.

Električno polje v visokonapetostni tehniki, metode in postopki za ugotavljanje jakosti električnega polja.  Dielektrična trdnost in zdržnost izolacije. Razelektritve v homogenem in nehomogenem polju. Delne razelektritve, razelektritve v naravi, nastanek in vrste strel. Izolacijski materiali, plinasti dielektriki, trdi izolacijski materiali. Metode za ugotavljanje stanja izolacije. Razporeditev potenciala vzdolž dolgih struktur, verige izolatorjev, navitja  transformatorjev. Proizvajanje in merjenje visokih izmeničnih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih  enosmernih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih udarnih napetosti. Nastanek prenapetosti, atmosferske prenapetosti, notranje prenapetosti. Prenapetostni odvodniki in koordinacija izolacije. Modeliranje  visokonapetostnih naprav in omrežij ter analiza visokonapetostnih prehodnih pojavov.

Gradiva:

DODATNA GRADIVA:

1. OVT predavanja

2. IZRAČUN ENOSTAVNIH ELEKTRIČNIH POLJ

 

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani