Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   1. stopnja VS   /   Elektroenergetika   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Visokošolski učitelji: Čepin Marko

Opis predmeta:

Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko potreb po električni energiji in izkoriščanju primarnih virov. Pridobili bodo osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. V okviru aktualne problematike predmet izpostavlja okoljevarstvene vidike, vpliv trga z električno energijo in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije (veter, voda, sonce, biomasa itn.) in predvsem učinkovito rabo energije.

Vloga in osnovne značilnosti elektroenergetskih sistemov, osnove delovanja prenosnih in distributivnih elektroenergetskih sistemov. Primarni viri energije, konvencionalni viri električne energije, obnovljivi viri električne energije, alternativni viri električne energije, energetske pretvorbe v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije.
Potrebe po energiji, značilnosti odjema električne energije, smotrna raba energije, vloga energije v družbi, vplivi proizvodnje električne energije na okolje. Aktualna problematika: zanesljivost dobave električne energije, kakovost električne energije, trg z električno energijo in njegovi vplivi, načrtovanje elektroenergetskih sistemov, vzdrževanje elektroenergetskih sistemov, nove tehnologije proizvodnje, prenosa, razdeljevanja in porabe električne energije, okoljevarstvena vprašanja.

Domača stran predmeta

Gradiva:

  • Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
  • Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
  • Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
  • Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
  • Sheble, G.B., Computation and Auction Mechanisms for Restructured Power Industry Operation, Kluwer Academic Publishers, 1999.
  • Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998
  • Dougan, R.C., McGranaghan, M.F., Wayne Beaty, H., Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 1996
  • Bollen, M.H.J., Understanding Power Quality Problems – Voltage Sags and Interruptions, IEEE, 2000
  • Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.
  • Sorensen, B., Renewable energy, Academic Press, 2000.

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani