Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   1. stopnja VS   /   Proizvodnja električne energije   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta

  • Energetske pretvorbe v klasični hidroelektrarnah, osnove hidrodinamike, osnove delovanja turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti vodnih turbin, turbinska regulacija, druga oprema hidroelektrarn, energetski potenciali vodotokov, izkoristki hidroelektrarn.
  • Energetske pretvorbe v klasični termoelektrarnah, osnove termodinamike, izkoristki pri pretvorbi toplotne energije v mehansko, značilnosti parnih in plinskih turbin, vpliv na okolje in sodobni pristopi k zmanjšanju emisij termoelektrarn, druga oprema termoelektrarn.
  • Energetske pretvorbe v jedrskih elektrarnah, osnove jedrskih reakcij, osnovni mehanizmi vzdrževanja verižne jedrske reakcije v kontroliranem okolju reaktorja, struktura in značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, ostala oprema jedrske elektrarne, zaščita pred sevanjem, problematika shranjevanja jedrskih odpadkov.

 

Gradiva

Glej Spletno učilnico: Echo.

 

Dodatna priporočena gradiva za vaje

Gradiva posredovala med pedagoškim procesom.

Moran, Shapiro et. all: Fundamentals of Engineering Therodynamics, 7th edition, Willey, 2011

Moran, Shapiro et all: Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version, 7th edition, Wiley, 2012

Engineering fluid mechanics / P. Balachandran, PHI Learning, 2012

Hydraulic machines / K. Subramanya, New Delhi: McGraw Hill Education cop. 2013

A textbook of power plant engineering : in S. I. units / R. K. Rajput, 4th edition, LAXMI Publications, 2013

Thermal Power Plant Design and Operation / Dipak K. Sarkar ELSEVIER, 2015

 

Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare: po modelu IAPWS-IF97 / Igor Kuštrin in Andrej Senegačnik, 2001

Tabela 1  Mokra para  (temperatura)

Tabela 2  Mokra_para_(tlak)

Tabela 3  Suha para in voda (tlak, temperatura)

 

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani