Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   2. stopnja   /   Alternativni viri električne energije in energetski trgi   /   Vsebina predmeta in gradiva

Vsebina predmeta in gradiva

Vsebina predmeta

Študenti se bodo seznanili s tehnologijami pridobivanja električne energije iz alternativnih virov in primerjavo s konvencionalnimi načini. Poudarek je na tehnologijah, načinu pretvorbe energij v električno energijo. Študentje bodo spoznali tehnične, ekonomske in okoljevarstvene vplive tehnologij pridobivanja električne energije iz alternativnih virov

Tehnologija pretvorbe različnih oblik energije v električno energijo (energija vetra, geotermalna energija, energija iz odpadkov, energija iz biomase, vodikova tehnologija, gorivne celice, sončna energija), načini shranjevanja energije, primerjava s tehnologijami pretvorbe energije nekonvencionalnih virov v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije v električno energijo, vpliv tehnologij na varovanje okolja, emisije.

 

Študenti se pri predmetu spoznajo z modeli trga, ki povezujejo električno in ostale vrste energije. Spozna mehanizme trga, vloge udeležencev na trgu ter strategije prodaje in nakupa energije. Posebej se seznani z obvladovanjem tveganj s pomočjo finančnih inštrumentov.

Deregulacija elektrogospodarstva in prestrukturiranje podjetij, pravni okvir trga z energijo, organizacija in tipi trga, udeleženci trga, regulatorni okvir, borza, borzni instrumenti, vrsta trgov: sprotni, urni, srednje in dolgoročni trg, trg odstopanj, trg sistemskih storitev, terminski posli, terminske pogodbe, opcije in finančni inštrumenti, način poravnave finančnih inštrumentov, tveganja na trgu, njihovo merjenje in obvladovanje, mehanizmi varovanja tveganj, tržna moč, strategije proizvajalcev, ponudbe proizvajalcev, načrtovanje in optimiranje obratovanja proizvodnih enot ponudnika, napoved cene električne energije, vozni redi in obračun odstopanj, strategije dobavitelja, optimizacija njegovega portfelja, pogoji za dobavo in odjem energije, sistem meritev in obračun energije, zamenjava dobavitelja, struktura cene, priključitev na omrežje.  

  

Gradiva

Gradiva bo profesor posredoval na predavanjih.

Gradiva za vaje boste sproti dobili na vajah.

Gradiva s področja OVE dostopna v Knjižnici FE

Renewable energy conversion, transmission and storage,  B.Sorensen,  2007

Renewable energy : power for a sustainable future,  Boyle, Godfrey, 3rd edition, 2012

Renewable energy resources,   J.Twidell, T. Weir 2006

Solar energy engineering: processes and systems, 2009, elektronski dostop iz UNI LJ (FE)

Integration of distributed generation in the power system,  Math Bollen and Fainan Hassan, 2011

Wind power plants : fundamentals, design, construction and operation, R. Gasch, J. Twele, 2012

 

Renewable Energy, revija dostopna na spletu od Vol.1, No.1, 1991 dalje

 

Gradiva s področja energetskih trgov dostopna v Knjižnici FE

Power system economics : designing markets for electricity, S. Stoft, 2002

Market operations in electric power systems : forecasting, scheduling, and risk management, M. Shahidehpour, H. Y. Zuyi Li, 2002

Power systems restructuring : engineering and economics, M. Ilić, F. Galiana, L. Fink, 2010

Fundamentals of power system economics, D. Kirschen, G. Strbac, 2010

Power generation, operation, and control,  Wood, Wollenberg, Sheblé, 3rd edition, 2014

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani