Domov   /   LEON   /   Osebje   /   prof. dr. Igor Papič

prof. dr. Igor Papič

Red. prof. dr. Igor Papič, univ. dipl. inž. el.
predstojnik LEON

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana


E-pošta: igor.papic@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 244
Faks: +386 (0)1 4768 289
Številka prenosnega telefona: +386 (0)41 509 703

Informacija:     Prof. dr. Igor Papič je diplomiral leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih 1994-1996 je bil na izpopolnjevanju pri Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. V letu 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu (Kanada). Od leta 2009 je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS, kakovost električne energije in vključevanje razpršenih virov v omrežje.

Bibliografija v COBISSU

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani