Domov   /   LEON   /   Osebje   /   prof. dr. Peter Žunko

prof. dr. Peter Žunko

prof. dr. Peter Žunko
upokojeni redni profesor

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E-pošta: peter.zunko@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 243
Faks: +386 (0)1 4768 289

Prof. dr. Peter Žunko, dipl. ing. je bil rojen v Selnica ob Dravi 24.1.1939. Diplomiral je v letu 1965, magistriral leta 1974 in doktoriral leta 1978 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Leta 1966 se je zaposlil na Elektrogospodarstvu Slovenije-ELES, kot republiški dispečer. Leta 1971 je sprejel redno zaposlitev na mestu asistenta za elektroenergetiko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Med leti 1979 in 1990 je bil docent in izredni profesor, sedaj pa je redni profesor na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave.

V letih 1980 je bil tri mesece Knaflov štipendist na Tehniški Univerzi na Dunaju in v letu 1988 tri mesece štipendist DAAD na Tehniški univerzi v Erlangnu in pri Siemensu v Nemčiji.

Njegovo pedagoško in raziskovalno delo zajema naprave za transformacijo in prenos električne energije, stikalno tehniko ter analizo prehodnih pojavov v normalnih in defektnih stanjih v električnih omrežjih.

Prof. dr. Peter Žunko je član IEEE, SLOKO-CIGRE in CIGRE Paris.

Bibliografija v COBISSU

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani