Home   /   Research and Development

Research and Development

 

Smart grids:

Pod pojmom pametna omrežja je mišljena nadgradnja obstoječega distribucijskega omrežja iz porabniškega, pasivnega načina obratovanja v aktivni način, ki razširi funkcijo razdeljevanja električne energije s funkcijo...

Read more »

     

 

Compensation devices:

Na področju kompenzacije jalove moči in filtriranja harmonikov vse večjo veljavo dobivajo hibridni kompenzatorji, ki združujejo pozitivne lastnosti konvencionalnih pasivnih kompenzatorjev (robustnost, cenenost, enostavnost) in sodobnejših aktivnih kompenzatorjev (fleksibilnost).

Read more »

     

 

Power quality:

Večina ljudi si v današnjem času sploh ne zna predstavljati življenja brez električne energije. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje (neprekinjenost dobave) in da vse naprave dobro delujejo (ustrezna kakovost napetosti).

Read more »

     

 

Reliability of Power Systems:

Potrebe po električni energiji v Sloveniji in v svetu se iz leta v leto večajo. Večajo se tudi zahteve glede kakovosti električne energije, saj se veliko vsakdanjih procesov ne more več odvijati brez nje, in tudi vedno več odjemalcev je od nje vitalno odvisnih.

Read more »

 

Copyright 2012, LEON. All rights reserved.

izdelava spletnih strani