Home   /   Research and Development   /   Reliability of Power Systems

Reliability of Power Systems

Potrebe po električni energiji v Sloveniji in v svetu se iz leta v leto večajo. Večajo se tudi zahteve glede kakovosti električne energije, saj se veliko vsakdanjih procesov ne more več odvijati brez nje, in tudi vedno več odjemalcev je od nje vitalno odvisnih. Zanesljivost dobave električne energije je eden izmed najpomembnejših parametrov kakovosti električne energije in je v splošnem definirana kot verjetnost, da bo elektroenergetski sistem (EES) zmožen dobaviti električno energijo zahtevane kakovosti vsem odjemalcem.

Napake v EES lahko nastopijo naključno, zato lahko analize zanesljivosti EES opravljamo v oziru verjetnostne obravnave dogodkov.

V Laboratoriju za električna omrežja in naprave se ukvarjamo tudi z ocenjevanjem zanesljivosti EES. Razvijamo nove metode, nadgrajujemo obstoječe in oboje uporabljamo na realnih primerih obstoječih sistemov.


Copyright 2012, LEON. All rights reserved.

izdelava spletnih strani