LEON ekipa

prof. dr. Igor Papič, univ. dipl. inž. el. 
predstojnik LEON

E-pošta: igor.papic@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 244
Številka prenosnega telefona: +386 (0)41 509 703

Prof. dr. Igor Papič je diplomiral leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih 1994-1996 je bil na izpopolnjevanju pri Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. V letu 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu (Kanada). Od leta 2009 je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS, kakovost električne energije in vključevanje razpršenih virov v omrežje. Trenutno opravlja funkcijo rektorja Univerze v Ljubljani. 

prof. dr. Boštjan Blažič, univ. dipl. inž. el.
redni profesor

E-pošta: bostjan.blazic@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 414

Prof. dr. Boštjan Blažič je diplomiral leta 2000, magistriral leta 2003 in doktoriral leta 2005 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je od leta 2007 zaposlen kot asistent. Leta 2019 je postal redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Poleg poučevanja njegovo delo zajema še raziskave na področjih kakovosti električne energije, sodobnih kompenzacijskih naprav in razpršenih virov električne energije.

prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el.
redni profesor

E-pošta: marko.cepin@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 243

Prof. dr. Marko Čepin je diplomiral leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1999 na Univerzi v Ljubljani. V letih od 1992 do 2009 je bil zaposlen na Institutu Jožef Stefan. V letu 2001 je gostoval na Politehnični univerzi v Valenciji. Od leta 2009 poučuje na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, kjer je leta 2020 postal redni profesor. Bil je predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (2010-2014, 2014-2018) in predsednik European Safety and Reliability Association (2018-2020). Njegova raziskovalna dejavnost vključuje energetiko, elektrarne, obnovljive vire energije in zanesljivost elektroenergetskih sistemov. 

as. dr. Leopold Herman, univ. dipl. inž. el.
raziskovalec

E-pošta: leopold.herman@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 178

Leopold Herman, uni. dipl. inž. el. je diplomiral leta 2008 in doktoriral leta 2014 na Fakulteti za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Trenutno je na isti fakulteti zaposlen kot raziskovalec v Laboratoriju za električna omrežja in naprave. Njegovo raziskovalno delo obsega področje kakovosti električne energije. 

Mitja Antončič
mladi raziskovalec

E-pošta: Mitja.Antoncic@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 924

Leta 2016 je magistriral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. Istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil v Laboratoriju za elektroenergetska omrežja in naprave (LEON) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

V okviru raziskovanja se osredotoča na distribucijsko omrežje, točneje na vpliv priključevanja novih naprav, kot so razpršeni viri, električna vozila in shranjevalniki na delovanje in optimalno izrabo obstoječega distribucijskega omrežja. Kot mladi raziskovalec sodeluje na različnih industrijskih in evropskih projektih, med njimi slovensko-japonski projekt NEDO, ter evropska projekta DeCAS in Story. Izsledke svojih raziskav predstavlja v okviru različnih mednarodnih konferenc.

Poleg raziskovalnega dela sodeluje tudi pri organizaciji mednarodnih konferenc, organizaciji fakultetnih poletnih taborov in je ustanovni član mladinske sekcije v okviru slovenskega združenja CIGRÉ-CIRED.

Aljaž Špelko
raziskovalec

E-pošta: Aljaz.Spelko@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 901

Leta 2016 je magistriral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. Istega leta se je kot raziskovalec zaposlil v Laboratoriju za elektroenergetska omrežja in naprave (LEON) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Leta 2019 se je zaposlil kot asistent.

V okviru svojega raziskovalnega dela se osredotoča na področje kakovosti električne energije. Med drugim se nabolj osredotoča na določanje harmonskih emisij porabnika in omrežja, kompenzacija porabniškega harmonskega toka ter področje pametnih omrežij. V okviru svojega raziskovalnega dela je sodeloval na več različnih industrijskih in evropskih projektih, med njimi slovensko-japonski projekt NEDO, evropski projekti MIGRATE, DeCAS in SMAGRINET. Aktivno sodeluje tudi v mednarodni delovni skupini CIGRE JWG 4.42.

Janja Dolenc
raziskovalka

E-pošta: Janja.Dolenc@fe.uni-lj.si
Telefon:  +386 (0)1 4768 838

Janja Dolenc je magistrirala leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2016 je v LEON delala kot študentka in sicer na področju simulacij v realnem času. Njena magistrska naloga obravnava algoritme za povezovanje dveh simulatorjev v realnem času z namenom preizkušanja vključevanja FACTS naprav v velika omrežja. Študijsko pot nadaljuje z doktorskim študijem, ki se usmerja v iterativni izračun harmonskih pretokov moči z uporabo multiparametričnih modelov naprav.

V LEON je zaposlena od septembra 2018, njeno primarno raziskovalno področje pa so harmonske analize, kjer deluje na projektih Načrtov razvoja (ZDS Štore, ZDS Ravne) ter analizah vključevanja FACTS naprav v SLO EES. Poleg harmonskih analiz je aktivna tudi na področju pametnih omrežij, v okviru katerih je 2019 prevzela vodenje projekta SMAGRINET, katerega cilj je izobraževanje bodočih inženirjev o pametnih omrežij.

Gregor Lekan 
raziskovalec

E-pošta: gregor.lekan@fe.uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 4768 288

Gregor Lekan je svojo raziskovalno pot pričel decembra 2017, ko se je kot študent zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko (UL) v Laboratoriju za električna omrežja in naprave. Magistriral je leto kasneje pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. V magistrskem delu je obravnaval določitev referenčnega modela distribucijskega omrežja s pomočjo različnih metod strojnega učenja.

Z letom 2019 se je redno zaposlil kot raziskovalec ter od takrat sodeloval pri različnih evropskih in industrijskih projektih. V sklopu projekta NEDO se je ukvarjal s področjem modeliranja bremen in aplikacijo storitve CVR na realnih nizko-napetostnih ter srednje-napetostnih omrežjih. V sklopu projekta je sodeloval pri razvoju simulacijske platforme za načrtovanje omrežja, ki zajema modeliranje bremen kot so električna vozila in toplotne črpalke ter razpršenih virov.

V sklopu projekta SMAGRINET, katerega cilj je izobraževanje bodočih inženirjev o področju pametnih omrežij, je izvedel gostujoče predavanje na TU Berlin. Sodeloval je tudi pri razvoju Nacionalnega programa za pametna omrežja (NPPO), kjer se je na referenčnih modelih izvajalo simulacije z različnimi rešitvami pametnih omrežij.

Marjan Ilkovski 
raziskovalec

E-pošta: marjan.ilkovski@fe.uni-lj.si
Telefon:  +386 (0)1 4768 289

Marjan Ilkovski je magistriral leta 2019 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2017 je v LEON delal kot študent in sicer na področju pametnih omrežij v sklopu slovensko-japonskega projekta NEDO. Njegova magistrska naloga obravnava algoritme za napoved obremenitev transformatorjev VN/SN, ki napajajo omrežja z velikim deležem sončnih elektrarn. V LEON je zaposlen kot raziskovalec od aprila 2019, njegovo primarno raziskovanje pa so pametna omrežja.

Klemen Knez 
študent

E-pošta: kk3026@student.uni-lj.si
Telefon:  +386 (0)1 4768 928

Klemen Knez je leta 2020 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od januarja 2020 v LEON dela kot študent in sicer na področju pametnih omrežij. Sodeluje na različnih industrijskih in evropskih projektih, kot je naprimer Smart Grid simulacijska platforma. Sodeloval je tudi pri razvoju Nacionalnega programa za pametna omrežja (NPPO), kjer se je na referenčnih modelih izvajalo simulacije z različnimi rešitvami pametnih omrežij.

 

Jure Lokar
študent

E-pošta: js5391@student.uni-lj.si

Jure Lokar je leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zaključil študij prve, trenutno pa je študent druge bolonjske stopnje študijskega programa Elektrotehnika. V Laboratoriju za elektroenergetska omrežja in naprave kot študent dela na področju kakovosti električne energije ter sodeluje pri industrijskih projektih, med katerimi sta Obvladovanje kapacitivne delovne moči v distribucijskem omrežju in NEDO Flex.